DZIEŃ DZIECKA NA SPORTOWO…

Dziś w naszej szkole obchodziliśmy Dzień Dziecka na sportowo. Głównym celem było zachęcenie dzieci i młodzieży do aktywności ruchowej, integrowanie się klasy, kształtowanie zachowań prozdrowotnych, nabywanie wiary we własne siły i możliwości oraz wzbogacenie przeżyć poprzez szlachetne współzawodnictwo.

 Dzieci zadowolone i radosne spędziły ten piękny i słoneczny dzień na świeżym powietrzu, zamiast w szkolnych ławkach. Zobaczcie sami 😛