Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

W piątek, 07. 10. 2022r. obchodziliśmy w szkole Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia.
Już kilka dni wcześniej pojawiła się na korytarzu dolnym dekoracja związana z tym świętem,
która przypominała uczniom o potrzebie nauki tabliczki mnożenia.

Obchody Dnia Tabliczki mnożenia zostały przeprowadzone w formie konkursu.
pt: „Sprawdź czy jesteś mistrzem”.

Uczniowie podczas przerw mieli możliwość sprawdzenia poziomu znajomości tabliczki mnożenia poprzez udział w zabawie.
Uczniowie, którzy wykazali się szybkością i dobrą znajomością tabliczki mnożenia otrzymywali
w nagrodę naklejkę: „jestem mistrzem tabliczki mnożenia”, kupon do wykorzystania podczas lekcji oraz słodkość.
Na drzwiach klas 1 – 3 pojawiły się wierszyki wspomagające zapamiętywanie najtrudniejszych przykładów.

Zainteresowanie wśród naszych uczniów obchodami Dnia Tabliczki Mnożenia było bardzo duże. Uczniowie bardzo chętnie przystępowali do konkursu. Nie wszystkim udało się uzyskać miano mistrza, jednak uczniowie ci nie tracą nadziei na uzyskanie go w przyszłym roku.