Dzień Bociana Białego – 31 maja

31 maja w Polsce i na świecie od 2003 r. obchodzony jest Dzień Bociana Białego. Święto zostało ustanowione przez Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody pro Natura. To doskonała okazja by zwrócić uwagę na to jak szczególne miejsce w polskiej kulturze i tradycji zajmują bociany.

Bocian biały (Ciconia ciconia) jest gatunkiem chronionym na mocy ustawy o ochronie przyrody, Konwencji Bońskiej, Ramsarskiej, Berneńskiej, a także wymienianym w tzw. Dyrektywie Ptasiej Unii Europejskiej. Bociany białe są nieodłącznym symbolem polskiej wsi i jednym z najbardziej znanych i lubianych gatunków ptaków w kraju. Wciąż świadczą o różnorodności krajobrazu. Bocian biały został uznany za jeden z nieoficjalnych symboli narodowych Polski.

„Szczęśliwy dom, gdzie boćki są” – bociany pojawiały się w wielu ludowych wierzeniach. Sądzono, że przylot bocianów ma magiczne znaczenie i z tej okazji ze specjalnego ciasta wypiekano „bocianie łapki”. Wszystko to miało zapewnić urodzaj i dostatek. Bociany, jak sądzono, osiedlały się tylko tam, gdzie istnieje dobra energia. Uważano, że dom, na którym jest bocianie gniazdo, nigdy nie spłonie – bocianie gniazdo na dachu chałupy chroni ją przed piorunami i pożarem.