„Edukacyjna zabawka ekologiczna – PRZYGODA W GÓRACH”

W dniu 30maja drużyna reprezentująca klasę IIIa, wzięła udział w konkursie ekologicznym. Organizatorem konkursu była Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 im. Adama Mickiewicza w Opolu.

Przedmiotem konkursu było wykonanie z surowców wtórnych „Edukacyjnej  zabawki ekologicznej – GRY XXL PRZYGODA W GÓRACH” zabawki z walorami edukacyjnymi i zaprezentowania jej działania.

Zabawka była wykonana przez drużynę z materiałów ekologicznych i recyklingowych.
Wszystkie drużyny otrzymały ten sam zestaw materiałów.

Nasza drużyna zajęła II miejsce, wykonując „górski transporter z boiskiem do gry w kapsle, bączkiem, góralem, choinką i innymi akcesoriami.

Dziękujemy i gratulujemy uczestnikom.