Teatrownia i Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu

Klasa pierwsza jak również klasa druga wraz z nauczycielami wybrały się do Teatru na warsztaty jak również do Galerii Sztuki Współczesnej. Dołączyliśmy do programu edukacyjnego o charakterze kulturotwórczym. W ramach projektu odbywają się warsztaty teatralne, oraz praca nad spektaklem integrującym wszystkich uczestników projektu.

Głównym celem Teatrowni jest przygotowanie widza na spotkanie z teatrem i jego kontekstami kulturowymi oraz rozbudzenie ciekawości twórczej, a więc wychowanie nie tylko przyszłych twórców sztuki, ale również jej świadomych odbiorców.

Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu jako prowadzi szeroką edukację dzieci, młodzieży oraz dorosłych w zakresie współczesnych sztuk wizualnych. Zajmujemy się sztuką polską i światową XX i XXI wieku.

Dzieci wraz z nauczycielami odwiedziły i nawiązały pierwszy kontakt ze sztuką współczesną, oglądając ekspozycję, zwracając baczną uwagę na podejmowane w niej tematy i poznając podstawowe zagadnienia związane z terminologią sztuki.