I edycja Programu z Pandą fundacji WWF zakończona

Realizowaliśmy program do stycznia 2022r. wśród wielu uczniów naszej szkoły.
W czasie programu zdobywaliśmy wiedzę poprzez realizację w różnych klasach wybranych scenariuszy Programu z Pandą:

  • „Zwierzęta Bałtyku, ich zagrożenia”,
  •  „Co możemy zrobić by ratować Bałtyk”,
  • „O zwierzętach i ochronie ich siedlisk”,
  • „O tym co zmienia klimat”
  • „Czy ochrona lasów mogła ochronić nas przed pandemią?
  • „O pandemii i ochronie przyrody w globalnym świecie”
  • „Debata – wpływ tam na ekosystemy słodkowodne”.

Działaliśmy praktycznie:

  • zorganizowaliśmy wraz z uczniami dla innych uczniów akcje:

Dzień Ziemi dla najmłodszych – spotkanie dotyczące zapylaczy i ich ochrony wraz z dyskusją poświęconą ratowaniu zapylaczy. Uczniowie przystąpili także do wysiewania nasion i cebulek do doniczek, obserwując w czasie ich kiełkowanie i wzrost. Zwieńczeniem działania było zebranie rozwiniętych roślin i posadzenie ich w szkolnym ogródku. Nasiano także na terenie ogródka szkolnego nasiona roślin miododajnych podarowane przez rodziców. Wzięli także udział w konkursie „Jak ratować pszczołę miodną”.

Dzień Ziemi dla starszych – uczniowie zaprezentowali przygotowane przez siebie dla innych uczniów prezentacje o kłusownictwie i ochronie praw zwierząt,  o greenwashingu i nieuczciwych zabiegach produkcji wielu artykułów przemysłowych,  o społecznych postawach ekologicznych i byciu świadomym konsumentem, o gatunkach skrajnie zagrożonych i wymarłych z powodu działalności człowieka.

Przeprowadziliśmy w wielu klasach akcję EKO TROPEM, w ramach której zapoznaliśmy uczniów z problemami Ziemi w obszarach: żywnością woda, zagrożeniem bioróżnorodności, energią, odpadami. Przygotowaliśmy dla uczniów zadania do wylosowania do samodzielnej realizacji w domu.

Pracowaliśmy z checlistą realizując określone zadania wyznaczone przez organizatorów programu.

W roku szkolnym 2021/2022 przystąpiliśmy do II edycji Programu z Pandą. Wkrótce o tym opowiemy 🙂