„Witaj Wiosno! Budząca się przyroda oczami dziecka”. I Międzyszkolny Konkurs Plastyczny dla uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej.

Konkurs odbywa się pod patronatem Pani Dziekan Wydziału Nauk Społeczny chdr hab. Anny Weissbrot-Koziarskiej, prof. UO.

Organizatorem I Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego Witaj Wiosno! Budząca się przyroda oczami dziecka jest Katedra Teorii Wychowania i Pedagogiki Szkolnej Instytutu Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego.

Wszystkie potrzebne informacje (regulamin + karta zgłoszeniowa) zamieszczone w załączniku.