Plakat promującego mediację i Międzynarodowy Dzień Mediacji 2022

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych.
Ma pomóc w upowszechnieniu wiedzy na temat mediacji i zachęcić do korzystania z niej. Zadanie konkursowe polega na stworzeniu plakatu promującego mediację.

Jury pod przewodnictwem wiceministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego wybierze spośród zgłoszonych propozycji 12 najlepszych prac, w tym zwycięską. Przyznanych zostanie także 10 wyróżnień oraz nagroda publiczności – po głosowaniu za pośrednictwem facebooka.

Laureaci konkursu otrzymają zaproszenie na spotkanie z wiceministrem sprawiedliwości Marcinem Romanowskim, podczas którego odbędzie się wręczenie nagród. 

Zwycięska praca wykorzystana będzie jako plakat promujący Międzynarodowy Dzień Mediacji 2022 r. Zostanie także rozesłana (w formie elektronicznej i drukowanej) do sądów okręgowych – do koordynatorów ds. mediacji oraz udostępniona na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości i fanpage’u Mediacja na Facebooku.

Na zwycięzców czekają także tablety graficzne.

Prace można przesyłać do 31 maja 2022 r., a ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 19 września 2022 r.

Szczegóły konkursu dostępne są w regulaminie (poniżej).