Święto naturalnego piękna i delikatności, czyli Dzień Motyli

Dzień Motyla nazywamy również Dniem Wrażliwości, bo naszym celem jest kształtowanie postaw i umiejętności dostrzegania wokół nas tych, którzy są słabsi albo chorzy.