Informacji dla rodziców uczniów klas pierwszych.

Zapraszamy 23 czerwca (środa) o godzinie 17.00 na spotkanie informacyjne dotyczące przyszłych uczniów klas pierwszych.

Spotkanie odbędzie się w reżimie sanitarnym, prosimy o przybycie po jednej osobie (rodzic) ze względu na konieczność zachowania odpowiedniego odstępu i możliwości lokalowych z tym związanych, oraz o niezabieranie ze sobą dzieci – szkoła nie zapewnia opieki w trakcie spotkania.

W związku z reżimem sanitarnym prosimy o zabranie ze sobą maseczek.