Informacja o rekrutacji

Informujemy, że lista kandydatów spoza obwodu zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych przez Komisję rekrutacyjną do klasy I zostanie podana do publicznej wiadomości(wywieszona na tablicy ogłoszeń w holu szkoły) w dniu 14 maja.

Rodzice dzieci zakwalifikowanych proszeni są o złożenie pisemnego oświadczenia woli(załącznik)
w dniach 17-19 maja, potwierdzającego chęć uczęszczania do Publicznej Szkoły Podstawowej nr 10 im. Henryka Sienkiewicza.

W dniu 24 maja zostanie podana do publicznej wiadomości(wywieszona na tablicy ogłoszeń w holu szkoły) lista dzieci spoza obwodu przyjętych/nieprzyjętych do klasy pierwszej w roku szkolnym 2021/2022.