Zespół Szkół Zawodowych nr 4 im. Bronisława Koraszewskiego w Opolu

Zespół Szkół Zawodowych nr 4 w Opolu to placówka oświatowa z ponad 50-letnią tradycją.
Jest mocno osadzona w środowisku. Wypracowała sobie własny mikroklimat wychowawczy, którego mottem jest: „Szkoła przyjazna uczniowi” czyli taka, w której panuje atmosfera życzliwości wzajemnego szacunku, serdeczności zarówno w relacjach nauczyciel – uczeń, jak i uczeń-uczeń i nauczyciel – nauczyciel.
Jest wiodącą placówką w województwie, szczególnie w organizowaniu kształcenia w zawodach branży gastronomicznej i hotelarskiej.

Zapraszamy Ósmoklasistów do zapoznania z materiałem nagranym przez szkołę, który zawiera treści promocyjne. Przygotowane nagranie trwa ok.20 minut i może zostać zaprezentowane młodzieży.
https://www.youtube.com/watch?v=9jRjc-gcChE

Ponadto na stronie szkoły WWW.ZSZ4.OPOLE.PL uruchomiliśmy STREFĘ ÓSMOKLASISTY, która przedstawia nie tylko specyfikę naszych zawodów, ale jest również bogatym źródłem wiedzy o szkole i może pomóc
Państwa uczniom w podjęciu decyzji o dalszym kształceniu.

Poniżej również ulotkę w PDF, który zawiera treści promocyjne.