Informacja zmiany dla klas I – III

Z uwagi na wysoki wzrost zachorowalności w kraju, od 22 marca do 11 kwietnia,
naukę w trybie zdalnym będą realizowali uczniowie wszystkich klas – również klas I – III – szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży w całym kraju.

Zajęcia będą odbywały się według obowiązującego planu.