Uczniowie klasy 1 A wzięli udział w projekcie – W cieniu słowa, który realizowany był we współpracy z rodzicami na zajęciach edukacji wczesnoszkolnej oraz zajęciach Plastyczne inspiracje.

Głównym celem projektu było przekazanie dobrego słowa w trudnym czasie poprzez różne środki przekazu. Pojawiły się kolorowe, kreatywne kartki z życzeniami, które zostały przekazane osobiście, bądź wysłane,
np. do pensjonariuszy Domu Kombatanta.

Zapraszamy do oglądnięcia galerii kartek w wykonaniu dzieci.