„Lekcja: Enter” – weź udział w wyjątkowym projekcie cyfrowym.

Centrum Edukacji Nauczycieli Potest serdecznie zaprasza do bezpłatnego udziału projekcie grantowym „Opolskie z TIK” realizowanego w ramach projektu „Lekcja:Enter”. Jako wynik konkursu ogłoszonego przez Polskę Cyfrową, projekt jest rekomendowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej – https://www.gov.pl/web/edukacja/lekcja-enter–wez-udzial-w-wyjatkowym-projekcie-cyfrowym

Szkolenia mają na celu ułatwienie nauczycielom wprowadzenie narzędzi cyfrowych i aktywnych metod nauczania na lekcjach, zarówno zdalnych, jak i stacjonarnych.
W ramach tej inicjatywy w całej Polsce zostanie przeszkolonych ponad 75 tys. nauczycieli.

W ramach projektu oferujemy:

  • bezpłatne szkolenia podnoszące kompetencje cyfrowe
  • udział w projekcie rekomendowanym przez MEN oraz Kuratorium Oświaty
  • zdalną formę zajęć gwarantującą zachowanie bezpieczeństwa w okresie pandemii
  • aktualną tematykę szkoleń przydatną w nauczaniu zdalnym i stacjonarnym
  • szybki i prosty proces rekrutacji oraz rejestracji szkoły w projekcie.

Szczegóły znajdą Państwo w Regulaminie projektu oraz na stronie:
http://potest.pl/lekcjaenter/

W załączniku znajduje się wzór zgłoszenia, jakie należy odesłać, aby zgłosić udział szkoły w projekcie.
Skan zgłoszenia wystarczy, abyśmy mogli zarejestrować Państwa szkołę na platformie
„Lekcji:Enter” i rozpocząć szkolenia z Państwa udziałem.

Szkolenie możemy rozpocząć po utworzeniu grupy 11-12 osobowej. W Szkoleniu mogą brać udział tylko nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących. Jednocześnie pragnę poinformować, iż informatycy
(o ile będą zgłoszeni) szkolą się odrębnym szkoleniem, którego termin będzie można ustalić dopiero
po utworzeniu grupy 12-osobowej z różnych szkół składającej się z samych informatyków.
Natomiast proszę również o uzupełnienie Porozumienia przesłanie skanu na e-mail wraz z załącznikami
i odesłanie podpisanego oryginału w 2 egzemplarzach. W przypadku pytań, zapraszam do kontaktu.