Podziękowanie za współpracę

Dziękuję wszystkim Rodzicom i Uczniom za współpracę w ciągu całego roku szkolnego,
a w szczególności − w okresie epidemii. Ostatnie cztery miesiące odcisnęły piętno na poczuciu bezpieczeństwa nas wszystkich.

Świat z dnia na dzień przestał być przewidywalny, a przekonanie o tym, że sprawujemy nad nim kontrolę legło w gruzach. Stabilizacja i pewność ustąpiły miejsca obawom, wątpliwościom
i problemom. Można zatem powiedzieć, że życie sformułowało ludziom zupełnie nowe wymagania.

Wydaje się, że zasoby, które pomagają nam zwykle radzić sobie w sytuacjach trudnych, teraz wymagają szczególnej pielęgnacji. Być może to właśnie wakacje stanowią idealny składnik przełamania kryzysu, którego wspólnie doświadczyliśmy. W jaki sposób? Wykorzystajmy wszystkie możliwości, by odpoczynek od pracy i nauki wypełnić relacjami ze środowiskiem znajomych
i bliskich. Sięgnijmy po ulubioną książkę, film, dokończmy dawno odłożony sweter na drutach… Delektujmy się zainteresowaniami i opowiadajmy o nich przyjaciołom, kolegom, koleżankom. Szukajmy okazji, by uśmiechać się do siebie i innych.

To wszystko, choć z pozoru oczywiste, ma ogromne znaczenie, ponieważ buduje w nas pozytywne nastawienie do przyszłości. Tego, co już było, zmienić się nie da. Wykorzystajmy szansę
i zainwestujmy w… jutro.

Halina Kłyś