Wyniki konkursu plastycznego: „TOZ nadal potrzebuje wsparcia! Zaadoptuj zwierzaka i stwórz mu Kochającą Rodzinę”

Podstawowym celem konkursu było zainteresowanie dzieci i młodzieży problemem adopcji zwierząt oraz promowanie wrażliwości, empatii oraz odpowiedzialności za los tych, które są bezdomne.
W czasie obrad jurorzy konkursu oceniali prace pod względem zgodności z tematyką konkursu oraz jakości wykonania. Wybrano trzy najlepsze prace.

Werdykt Jury jest następujący:

  1. miejsce zdobyła Amelia Leśniowska
  2. miejsce zajęła Hanna Stasiak
  3. miejsce zajął Krzysztof Krąbel

Zgodnie z regulaminem konkursu praca, której autor zdobył I miejsce, zostanie opublikowana
w lokalnych mediach, na stronie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 10 im Henryka Sienkiewicza
w Opolu oraz Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Opolu.

Prace, których autorzy zdobyli II i III miejsce, zostaną opublikowane na stronie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 10 im Henryka Sienkiewicza w Opolu oraz Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami
w Opolu.

Serdecznie gratulujemy laureatom!
Dziękujemy wszystkim uczniom za udział w konkursie.
Doceniamy starania i wspaniałe pomysły.
Autorom wszystkich prac prześlemy pocztą dyplomy.