Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego dotycząca środków do dezynfekcji rąk u dzieci

Informujemy, że Główny Inspektor Sanitarny nie zaleca stosowania środków dezynfekujących do rąk
w stosunku do dzieci, zwłaszcza małych, do 6 r.ż. Wynika to z faktu, że istnieje obawa wystąpienia negatywnych skutków zdrowotnych u dzieci, w tym reakcji uczuleniowych. Prosimy zapoznać się z pismem GIS w załączniku.