Henryk Sienkiewicz – patron naszej szkoły

Szkole nadano imię Henryka Sienkiewicza 5 maja 1969 r. (w 123. rocznicę urodzin pisarza).

Na uroczystość przybyła m.in. rodzina pisarza – wnuk Juliusz oraz siostrzenica Anna Marzec.

Odsłonięto wówczas tablicę pamiątkową poświęconą patronowi, która do dzisiaj znajduje się na ścianie
przy wejściu do szkoły.

Szkoła utrzymywała kontakt ze szkołami sienkiewiczowskimi w Polsce oraz gościła u siebie wnuczkę pisarza Marię Sienkiewicz w 2000 r.

Od 1969 r. corocznie 5 maja obchodzony jest w szkole Dzień Patrona.

Ciekawostki:

 1. Sienkiewicz był spowinowacony z Cyprianem Kamilem Norwidem – ciotka szwagra Henryka Sienkiewicza była bratową Norwida.
 2. Jako trzynastolatek opracował plan wyzwolenia Polski, opierający się na tym, że wszyscy Polacy powinni wyjechać do Ameryki, tam stworzyć armię i powrócić do kraju, by wyzwolić ojczyznę.
 3. Pisarz był kawalerem francuskiej Legii Honorowej.
 4. Po ojcu nosił herb Oszyk, przedstawiający łabędzia.
 5. Jeden z wielbicieli „Trylogii”, ukrywający się pod pseudonimem Michał Wołodyjowski,
  ofiarował Sienkiewiczowi piętnaście tysięcy rubli.
  Pisarz nie chciał przyjąć prezentu, wezwał ofiarodawcę do cofnięcia darowizny,
  ten jednak nie zgłosił się.
  Uzyskane w ten sposób pieniądze przeznaczył na fundusz stypendialny imienia Marii Sienkiewiczowej, z którego skorzystali m. in.: Maria Konopnicka, Stanisław Przybyszewski,
  Stanisław Witkacy.
 6. Po otrzymaniu Nagrody Nobla za całokształt twórczości w przemówieniu Sienkiewicz podkreślał ogromne znaczenie nagrody dla syna Polski: „Głoszono ją umarłą, a oto jeden z tysięcznych dowodów, że żyje. Głoszono ją podbitą, a oto nowy dowód, że umie zwyciężać”.