Światowy Dzień Ptaków Wędrownych

Światowy Dzień Ptaków Wędrownych służy ochronie wędrujących po całym świcie ptaków,
w szczególności tych, które są zagrożone wyginięciem. Obchody organizuje się corocznie,
w drugi weekend maja.
Wędrówki ptaków wymagają ogromnego wysiłku, ponieważ trasy jakie pokonują skrzydlaci
podróżnicy liczą nawet tysiące kilometrów.

Poznanie tras ptasich wędrówek nie było wcale takie proste.
Dopiero obrączki, które po dziś dzień zakładamy im na nogę lub szyję, ułatwiły zdobywanie
informacji o kierunkach przelotu i celu podróży.
Obecnie naukowcy stosują jeszcze nowocześniejsze metody, jak np. geo – lokatory oraz nadajniki radiowe.

Jak możemy chronić ptaki wędrowne:

Przede wszystkim należy chronić miejsca, w których odpoczywają i uzupełniają zapasy tłuszczu.
Nie należy się zgadzać na polowania, których dokonują myśliwi oraz kłusownicy. Wiele gatunków,
które są obiektem polowań jest zagrożonych wyginięciem i objętych ścisłą ochroną.

Czy wszystkie ptaki przylatują w tym samym czasie?

Nie wszystkie ptaki danego gatunku przylatują od razu w tym samym czasie,
np. samce bocianów i jaskółek wracają wcześniej niż samice i przygotowują gniazdo na przyjęcie partnerki, podobnie samce słowików, które śpiewają w nocy, chcąc zwabić samiczki migrujące właśnie nocą.

Poniżej zapraszam was na zabawę – więcej informacji w załączniku. Powodzenia.