Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Opolu – informacja

Otrzymaliśmy informację, że Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna zmieniła formy pracy i  kontaktu z klientami oraz zawiesiła spotkania diagnostyczno-terapeutyczne i konsultacyjne, przebiegające
w bezpośrednim kontakcie z dziećmi i uczniami, rodzicami i nauczycielami. Poradnia zawiadamia również, że w sytuacjach, gdy uprawnia do tego zgromadzona dokumentacja, wydaje opinie i orzeczenia w trybie zaocznym. 

Przekazujemy Państwu również komunikat, że specjaliści Poradni pozostają do dyspozycji osób potrzebujących wsparcia, informacji, porady czy konsultacji.  Od godziny 8:00 do godziny 15:00  można uzyskać pomoc:

  • telefonicznie:
  • 77 454 92 16-17 oraz 519 833 408 – sekretariat
  • 510 766 752 – dyżur psychologa
  • 510 766 753 – dyżur pedagoga
  • 510 501 334 – dyżur logopedy
  • mailowo: sekretariat@mppp.opole.pl (sekretariat przekieruje mail do odpowiedniego specjalisty lub dyrektora).
  • z wykorzystaniem komunikatorów internetowych.

Decyzję o uruchomieniu wsparcia poprzez połączenie wideo (SKYPE, SIGNAL) podejmuje każdorazowo, za porozumieniem prawnego opiekuna dziecka/ucznia, specjalista Poradni, wyłącznie, gdy w jego ocenie forma ta stwarza warunki do efektywnej pomocy.