Rachunek bankowy Rady Rodziców

WAŻNE:
Od roku szkolnego 2016/2017 składki na Radę Rodziców rodzice/opiekunowie mogą wpłacać bezpośrednio na rachunek Rady Rodziców, przy czym konieczne jest, aby w tytule przelewu wpisać:
„imię i nazwisko dziecka + klasa, do której chodzi dziecko”.

Od 28.10.2015 r. obowiązuje następujący numer rachunku bankowego Rady Rodziców PSP 10 Opole:

Santander Bank Polska S.A.
Nr rachunku: 53 1090 2138 0000 0001 4726 5598

W tytule wpłat proszę podawać następujące dane:

  • imię i nazwisko dziecka,
  • do której klasy uczęszcza dziecko,
  • czego dotyczy wpłata (składka na Radę Rodziców, na basen, na Białą Szkołę, indywidualne darowizny itp.),
  • każdorazowo po dokonaniu wpłaty proszę na adres e-mailowy:
    robino207@gmail.com, wysyłać zestawienie osób, za które została dokonana wpłata (jeżeli będą wpłacali skarbnicy klasowi),
  • koszt każdej wpłaty w placówkach Poczty Polskiej to 0,5% od kwoty, minimum 6 zł –
    w związku z tym najlepiej wpłacać zbiorczo większą kwotę,
  • jeżeli wpłata będzie dokonywana przelewem, będzie bezpłatna.

Informacja dla Rodziców

Na rachunek bankowy Rady Rodziców można indywidualnie wpłacać jedynie: indywidualne oraz zbiorowe wpłaty na Radę Rodziców, na basen, na Białą Szkołę oraz indywidualne darowizny. Pozostałe opłaty przyjmują skarbnicy klasowi.

Skarbnik Rady Rodziców