Skład Prezydium Rady Rodziców przy PSP10 w Opolu na rok szkolny 2019/2020

Skład Prezydium Rady Rodziców przy PSP nr 10 im. Henryka Sienkiewicza w Opolu na rok szkolny 2020/2021:

 • przewodniczący – Aleksander Marek, klasa VI a,
 • z-ca przewodniczącego – Kinga Krawiec klasa VII a,
 • sekretarz – Magdalena Diaków klasa VIII a,
 • skarbnik – Marcin Maćkowiak klasa IV b,
 • członek – Sylwia Zazulak klasa VI b,
 • członek – Jacek Perucki klasa VI a.

Na zebraniu plenarnym 30.09.2020 r. podjęto decyzję o składce na Radę Rodziców w roku szkolnym 2019/2020, tj.

 • przy jednym dziecku w PSP nr 10 w Opolu opłata wynosi 50 zł za cały rok,
 • przy dwojgu dzieciach w PSP nr 10 w Opolu opłata wynosi 35 zł
  za każde dziecko w danej klasie, czyli w sumie 70 zł za cały rok,
 • przy trzecim i kolejnym dziecku w PSP nr 10 w Opolu rodzice są zwolnieni z opłaty.

Wpłat można dokonywać bezpośrednio na rachunek Rady Rodziców lub u skarbników klasowych.

Zwrot dla poszczególnych klas w wysokości 45% wpływów ze składek na Radę Rodziców wpłaconych przez daną klasę następuje na koniec każdego roku szkolnego w czerwcu pod warunkiem, że dana klasa wpłaci do 31 grudnia danego roku szkolnego minimum 60% wymaganej kwoty składki za daną klasę.

Poniżej zamieszony został Regulamin Rady Rodziców.