Zapraszamy na zajęcia z języka mniejszości narodowej, języka niemieckiego!

Niekonwencjonalnymi metodami pracy szybko i sprawnie nauczysz się porozumiewać się tym językiem, uczestnicząc w lekcjach, na których panuje miła przyjacielska atmosfera, a zwroty i dłuższe wypowiedzi same utrwalą się w twojej głowie. Przyjemnie spędzony czas okaże się na pewno korzystny dla każdego uczestnika.

PAMIĘTAJ! Znajomość każdego języka obcego z pewnością zaprocentuje w
przyszłości!

Do końca września czekamy na to, abyś do nas dołączył! Naprawdę WARTO!

Pobierz i złóż wniosek w sekretariacie szkoły!

Wydział Polityki Społecznej i Centrum Senior w Opolu organizują konkurs plastyczno – techniczny, którego celem jest przygotowanie projektu maskotki promującej kampanię ,,Opole w Rytmie Życzliwości”.

Każdy uczestnik konkursu może również zaproponować imię dla maskotki.

Konkurs ma na celu rozwijać zdolności techniczno – plastyczne, promować właściwe zachowania i postawy związane z życzliwością wśród mieszkańców Miasta Opola sprzyjające szeroko rozumianej integracji m.in. z osobami niepełnosprawnościami i seniorami.

Prace konkursowe należy przesłać:

  • pocztą e-mail: m.jarosz-basztabin@mopr.opole.pl
  • pocztą na adres: Centrum Informacyjno – Edukacyjnego ,,Senior w Opolu, ul. Krakowska 32, 45-075 Opole
  • dostarczyć osobiście do Centrum Informacyjno – Edukacyjnego ,,Senior w Opolu”.

Termin składania prac upływa: 30 września 2021 roku.

Szczegółowe informacje dot. ww. konkursu przesyłam w załączeniu oraz znajdują się pod poniższym linkiem:

https://www.opole.pl/dla-mieszkanca/aktualnosc/konkurs-na-projekt-maskotki-promujacej-kampanie-opole-w-rytmie

Serdecznie zapraszamy na uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2021/22, które odbędzie się według harmonogramu poniżej.

Uczniowie klas II-VIII ( bez obecności rodziców) udają się bezpośrednio do klas na spotkanie z wychowawcą. W tym dniu zostaną także rozdane podręczniki oraz materiały ćwiczeniowe.
Prosimy o zabranie ze sobą tornistra/ plecaka lub torby, żeby zapakować otrzymane książki.

Uczniów klas pierwszych zapraszamy na uroczystość na sali gimnastycznej.
Ze względów bezpieczeństwa prosimy o przybycie jednego opiekuna danego dziecka, a także
o przestrzeganie ogólnie przyjętych zasad reżimu sanitarnego (maseczki, dystans społeczny).

GodzinaOdziałSalaWejście do szkoły
8:00I a32Wejście do sali gimnastycznej od parkingu (uczniowie wraz z jednym rodzicem czekają na wychowawcę przed wejściem)
8:00I b35Wejście do sali gimnastycznej od parkingu (uczniowie wraz z jednym rodzicem czekają na wychowawcę przed wejściem)
8:00II a34Wejście główne w szkole
8:00II b36Wejście przy sekretariacie
9:00III a33Wejście główne w szkole
GodzinaOdziałSalaWejście do szkoły
9:00IV a37Wejście główne szkoły
9:00IV b5Wejście przy sekretariacie
9:00V a31Wejście przy sekretariacie
10:00V b10Wejście główne szkoły
GodzinaKlasaSalaWejście do szkoły
10:00VI a26Wejście przy sekretariacie
10:00VII a4Wejście przy sekretariacie
11:00VII b25Wejście główne szkoły
11:00VIII a6Wejście przy sekretariacie
11:00VIII b28Wejście przy sekretariacie

W związku z zamiarem przekształcenia z dniem 1 lutego 2022 r. Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Opolu poprzez zmianę siedziby zamieszczamy kopie uchwał Rady Miasta Opola w przedmiotowej sprawie.

W roku szkolnym 2021/2022 wniosek o świadczenie z programu Dobry Start można złożyć wyłącznie drogą elektroniczną – za pomocą portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, bankowości elektronicznej lub portalu Emp@tia. Świadczenia będą wypłacane wyłącznie na rachunki bankowe.
Obsługą świadczeń od tego roku zajmuje się ZUS. Wnioski można składać od 1 lipca do 30 listopada 2021 r. Wnioski

Świadczenie z programu Dobry Start przysługuje w wysokości 300 zł – raz w roku – na dziecko
uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia lub 24 lat w przypadku dzieci z niepełnosprawnościami. Obecnie wsparcie otrzymuje ok. 4,5 mln polskich dzieci.

ZUS wypłaci pieniądze tylko na konto bankowe wskazane we wniosku.

Wypłata będzie realizowana:

  • do 30 września 2021 r. – na podstawie wniosków złożonych do końca sierpnia,
  • w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku – na podstawie wniosków składanych od września.

Wnioski można złożyć wyłącznie drogą elektroniczną – za pośrednictwem portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE ZUS), portalu Emp@tia lub przez bankowość elektroniczną.

Każda osoba, która będzie potrzebowała wsparcia w złożeniu wniosku o świadczenie z programu Dobry Start może liczyć na pracowników ZUS.

Pomoc można uzyskać:

  • na specjalnej infolinii pod numerem 22 290 22 02 w dni robocze(pn.–pt.) w godz. 8.00 –15.00
  • w Centrum Obsługi Telefonicznej (COT) ZUS w dni robocze (pn.–pt.) w godz. 7.00 –18.00 pod numerem telefonu 22 560 16 00 lub za pośrednictwem maila na adres: cot@zus.pl,
  • we wszystkich placówkach ZUS oraz podczas e-wizyty w ZUS,
  • w trakcie dyżurów pracowników ZUS w siedzibach urzędów miasta, gminy, Poczty Polskiej i KRUS (informacje o dyżurach dostępne na www.zus.pl).

Więcej informacji na stronie
https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/od-1-lipca-mozna-skladac-wnioski-o-swiadczenie-z-programu-dobry-start/4085671

To już 3. rok egzaminów ósmoklasisty za nami! Z dumą informujemy, że uczniowie PSP 10 – podobnie jak w poprzednich latach – uzyskali bardzo wysokie wyniki na egzaminie ósmoklasisty (język polski – 66%, matematyka 65%, język angielski 80%, co daje średni wyniki 70%, czyli 3. miejsce w Opolu wśród szkół publicznych.

Wyniki wszystkich szkół Opolszczyzny i Dolnego Śląska można znaleźć pod adresem:

https://oke.wroc.pl/aktualnosci/egzamin-osmoklasisty-29/

Gratulujemy uczniom, rodzicom i nauczycielom!

Zbiorcze wyniki Publicznej Szkoły Podstawowej nr 10 im. Henryka Sienkiewicza w Opolu w latach 2019-2021

Egzamin
w roku szkolnym
2018/2019
Język polskiJęzyk angielskiMatematyka

średnia w szkole
76,679,365,1
średnia w Opolu
65,966,752,1
średnia w województwie opolskim60,858,443,4
średnia w Polsce63,059,045,0
Egzamin w roku szkolnym 2019/2020Język polski

Język angielskiMatematyka
średnia w szkole
71,663,563,9
średnia w Opolu65,466,056,1
średnia w województwie opolskim60,054,044,7
średnia w Polsce59,054,046,0
Egzamin w roku szkolnym 2020/2021Język polskiJęzyk angielskiMatematyka
średnia w szkole66,080,065,0
średnia w Opolu63,075,056,0
średnia w województwie opolskim58,066,045,0
średnia w Polsce60,066,047,0