Pedagog w naszej szkole służy pomocą wszystkim rodzicom i uczniom, którzy chcą się podzielić swoimi troskami, radościami albo zwyczajnie potrzebują porozmawiać.
W sytuacjach trudnych zwykle najwięcej wsparcia oczekujemy od osób, którym ufamy, a jeśli utrwalone przez nas rozwiązania okazują się nieskuteczne – oczekujemy przychylności i wyrozumiałości. Zapraszam więc do współpracy w atmosferze zaufania, partnerstwa i akceptacji, a przede wszystkim – w duchu otwartości, która jest kluczem do rozwiązywania problemów.

Można się ze mną kontaktować przez e-dziennik lub adres e-mail: h.klys@psp10opole.eu

Z wyrazami szacunku
Halina Kłyś