SZKOŁA SZACHOWA „CZARNY KOŃ” prowadzi zajęcia szachowe dla dzieci przedszkolnych
i szkolnych od 15 lat.

Zalety płynące z nauczania królewskiej gry:

  • szachy rozwijają pamięć i wyobraźnię,
  • uczą logicznego myślenia i samodzielnego podejmowania decyzji,
  • utrwalają nawyk „myślenie przed działaniem”,
  • utrwalają nawyk „myślenie przed działaniem”,
  • wyrabiają umiejętności skupienia i uwagi,
  • uczą kultury i sportowego współzawodnictwa,
  • są doskonałą zabawą
  • pomagają w nauce innych dziedzin.

Zapisy:
tel. 793 022 893
e-mail: zapisy.szachy.opole@czarnykon.net.pl

Cena zajęć za miesiąc 80,00 zł

Firma Marciniak S.C wychodząc na przeciw rosnącym oczekiwaniom rodziców, wprowadziła system zamawiania obiadów Online.

Szanowni Państwo

W roku szkolnym 2020/2021 posiłki szkolne dostarczać będzie firma cateringowa 
MARCINIAK S.C. ,
z siedzibą w Opolu, ul. Koszyka 21.

OBIADY BĘDĄ WYDAWANE OD 21.09.2020r.

Zamawianie i zakup posiłków odbywać się będzie wyłącznie
za pomocą aplikacji Marciniak Obiady.

OD DNIA 16.09.2020 BĘDZIE MOŻNA JUŻ DOKONYWAĆ W APLIKACJI ZAMÓWIEŃ I OPŁAT ZA OBIADY.

W załączniku szczegółowa instrukcja zamawiania posiłków dla użytkowników Marciniak Obiady

Do rejestracji w aplikacji zapraszamy również nauczycieli oraz pracowników szkoły

Tych z Państwa, którzy planują korzystać z żywienia w oparciu o refundację (OPS, CPS lub inne źródła finansowania) prosimy o dostarczenie do firmy Marciniak S.C. stosownej dokumentacji i nierejestrowanie się w aplikacji – zrobi to za Państwa administracja stołówki po otrzymaniu dokumentów potwierdzających przyznanie refundacji.

Kontakt i wszelkie informacje na stronie:
http://www.marciniakopole.pl/
Tel. 77 457 30 14
Tel. 605 626 282
Tel. 691 696 119

Główną wytyczną jest bezwzględne przestrzeganie podstawowych zasad higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, obowiązkowe zakrywanie ust i nosa przez osoby trzecie przychodzące do szkoły lub placówki.

Poniżej zamieszczamy w formie pdf. wytyczne przyprowadzania i przebywania dzieci na świetlicy jak również odbioru ze świetlicy w dobie COVID.

Zapraszamy rodziców uczniów przyszłych klas I Publicznej Szkoły Podstawowej nr 10 im.
Henryka Sienkiewicza w Opolu na spotkanie informacyjne z dyrekcją Szkoły, które odbędzie się
9 lipca 2020 r. o godz. 17.00 na sali gimnastycznej.

Ze względów bezpieczeństwa prosimy o przybycie jednego opiekuna danego dziecka, a także
o przestrzeganie ogólnie przyjętych zasad reżimu sanitarnego (maseczki, rękawiczki, dystans społeczny).


Jednocześnie informujemy, że spotkanie rodziców i uczniów z wychowawcami klas odbędzie się
w drugiej połowie sierpnia, jeżeli sytuacji epidemiologiczna na to pozwoli – o terminie powiadomimy później poprzez stronę internetową szkoły oraz pocztę elektroniczną.

Nic dwa razy się nie zdarza i nie zdarzy. Z tej przyczyny…, mimo że żegnamy dziś kolejny rocznik, który opuszcza mury naszej szkoły, to przecież jesteście wyjątkowi – takich uczniów jak Wy nie było
i nie będzie w naszej szkolnej społeczności.

Za Wami 8-letnia już historia radości, nadziei – czasem zawiedzionych, małych porażek, ale także drobnych i wielkich sukcesów – każdego z Was na miarę jego możliwości, zdolności, wysiłku i… szczęścia.
Tak jest właśnie w życiu, a przecież te 8 lat spędzonych w Publicznej Szkole Podstawowej nr 10
w Opolu to ponad połowa Waszego piętnastoletniego życia! To tu stawialiście pierwsze kroki samodzielności, tu zawieraliście przyjaźnie, tu uczyliście się obowiązku i tu wreszcie otrzymaliście podstawową wiedzę i kompetencje do otwarcia kolejnego etapu wykształcenia.

Kiedy wstąpiliście w progi szkoły 1 września 2012 roku – onieśmieleni, niepewni – wydawało się, że droga przed Wami jest tak długa, że niemal nie ma końca, a na niej piętrzą się niezliczone trudności; jak w wierszu Leopolda Staffa:

Nie wierzyłem 
Stojąc nad brzegiem rzeki, 
Która była szeroka i rwista, 
Że przejdę ten most, 
Spleciony z cienkiej, kruchej trzciny 
Powiązanej łykiem. 
Szedłem lekko jak motyl 
I ciężko jak słoń, 
Szedłem pewnie jak tancerz 
I chwiejnie jak ślepiec. 
Nie wierzyłem, że przejdę ten most, 
I gdy stoję już na drugim brzegu, 
Nie wierzę, że go przeszedłem.

Na ostatnim etapie tej drogi, nie dość, że konieczny był większy wysiłek (jak to pod szczytem), to jeszcze przedziwny rok 2020 zafundował Wam (i nam) kształcenie na odległość… Ale wspólnymi siłami udało nam się przejść ten most: zdaliście egzaminy i jesteście ABSOLWENTAMI PSP 10
w Opolu; tu, na drugim brzegu, widać już tylko szerokie łąki wakacyjnego odpoczynku i dalekie pola Waszej nowej przygody z kolejnym etapem kształcenia.

Kochani! Porzucając bezpowrotnie w murach tej szkoły dzieciństwo, odważnie rozwińcie skrzydła młodości! Przed Wami śmiałe cele – jak uczy Adam Mickiewicz, więc odwiążcie liny, porzućcie bezpieczną przystań. Macie sporo do zrobienia, by świat pozmieniać.

Z uśmiechem Was żegnamy i życzymy szczęścia podczas lotu!

Wspaniałe zaangażowanie uczniów naszej szkoły w akcję wspierania bezdomnych zwierząt oddaje treść artykułu w „Nowej Trybunie Opolskiej” zatytułowanego: Uczniowie z Opola promują adopcję bezdomniaków. Wspiera ich opolski TOZ.
To właśnie dzięki staraniom dziewcząt i chłopców z klasy VI b udało nam się stworzyć w szkole Koło Przyjaciół TOZ w Opolu. Pomysłowość, entuzjazm i aktywność uczniów wspomaga opolski oddział Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Opolu. Szczegóły − w elektronicznym wydaniu dziennika NTO:
https://opole.naszemiasto.pl/uczniowie-z-opola-promuja-adopcje-bezdomniakow-wspiera-ich/ar/c1-7767016