Zdjęcie numer 3 przedstawia:

Głaz z tablicą pamiątkową z napisem w trzech językach: polskim, niemieckim i hebrajskim.
Jest to upamiętnienie największej synagogi opolskiej gminy żydowskiej, znajdujący się przy dawnej Hafenstrasse (obecnie ul. Piastowska).

Treść napisu brzmi:

„Na pastwę ognia świątynię twą wydali
W tym miejscu stała synagoga spalona przez nazistów w czasie Kryształowej Nocy 9 XI 1938
Ludzie tego nie zapomną”.

 1. Blanka Kocik PSP nr 10 kl. IV a,
 2. Jagoda Pańków PSP nr 11 kl VI b,
 3. Hanna Sołtys PSP nr 10 kl IV a,
 4. Agata Sołtys PSP nr 10 kl III a,
 5. Marta Jankowska PSP nr 11 kl VI b,
 6. Julia Edaich PSP nr 21 kl VII,
 7. Amelia Leśniowska PSP nr 10 kl I a,
 8. Piotr Stocki PSP nr 10 kl VII,
 9. Julia Stocka PSP nr 10 kl III b,
 10. Maciej Kowalski PSP 10 kl III b,
 11. Ewelina Kowalska PSP nr 10 kl. V a.

Na pierwszym przedstawionym zdjęciu:
Fontanna Opolska Ceres, plac Daszyńskiego w Opolu

Na drugim przedstawionym zdjęciu:
Uniwersytet Opolski, Wydział Filologiczny, plac Kopernika w Opolu

 1. Marta Jankowska PSP nr 11 kl VI b,
 2. Amelia Leśniowska PSP nr 10 kl I a,
 3. Michał Diaków PSP nr 10 kl V a,
 4. Blanka Kocik PSP nr 10 kl IV a,
 5. Ewelina Kowalska PSP nr 10 kl V a,
 6. Maciek Kowalski PSP nr 10 kl III b,
 7. Piotr Stocki PSP nr 10 kl. VII,
 8. Julia Stocka PSP nr 10 kl. III b.

Rodzice uczniów PSP nr 10 w Opolu

Apelujemy o sprawdzanie dzieciom głów – jest to działanie profilaktyczne.

Wskazania profilaktyczne dla rodziców i dzieci:

 • związywanie długich włosów lub krótkie włosy ułatwiające pielęgnację skóry głowy i włosów,
 • używanie wyłącznie osobistych przyborów higienicznych do pielęgnacji skóry i włosów,
 • codzienne czesanie i szczotkowanie włosów,
 • mycie skóry głowy i włosów w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz
  w tygodniu,
 • wyposażenie dzieci w środki higieniczne (np. szampony z odżywką ułatwiające rozczesywanie i wyczesywanie włosów),
 • systematyczne sprawdzanie czystości skóry głowy i włosów.

W chwili zauważenia gnid lub wszy we włosach należy zastosować preparaty (dostępne w aptekach), które skutecznie likwidują pasożyty i ich jaja.

W sytuacji wystąpienia wszawicy u dziecka kuracji powinni się poddać wszyscy domownicy.

Codzienne, częste czesanie gęstym grzebieniem lub szczotką, związywanie włosów w sytuacjach narażania się na bliski kontakt z innymi osobami (treningi sportowe, zajęcia edukacyjne lub rekreacja grupowa), częste mycie włosów, przestrzeganie zasad higieny (własne szczotki, grzebienie, spinki) utrudniają zagnieżdżenie się pasożytów. Częste mycie i kontrolowanie głowy dziecka (2 razy w tygodniu) z jednej strony jest właściwym nawykiem higienicznym, a z drugiej strony pozwala szybko zauważyć zakażenie.

Szampony i inne produkty „przeciwko wszom” nie zabezpieczają przed zakażeniem i nie powinny być używane jako środek zapobiegawczy. Zgodnie z instrukcją zamieszczoną na opakowaniach tych produktów zaleca się powtarzanie kuracji w odstępie kilku dni (mniej więcej 7 czy 10) w celu zabicia larw.
Do kuracji trzeba użyć grzebienia o bardzo gęstych zębach. Usunięcie gnid jest trudne, stąd poleca się ich ściąganie lub obcięcie włosów. Grzebienie i szczotki należy myć w ciepłej wodzie z dodatkiem szamponu przeciwko wszom i moczyć w wodzie około godzinę.

W przypadku wszawicy należy pamiętać o odkażeniu poduszek. Można je wyprać w gorącej wodzie (powyżej 50 C) lub wysuszyć strumieniem gorącego powietrza z suszarki. Suszenie warto zastosować w przypadku koców i pluszowych zabawek. Bieliznę osobistą i pościelową można po wypraniu wygotować przez 10-15 minut. Ubrania, których nie można prać w gorącej wodzie, należy wyprasować żelazkiem rozgrzanym do 250 st. C, zwracając szczególną uwagę na szwy i fałdy. Pozostałe przedmioty należy na 10 dni zamknąć w szczelnych, plastikowych workach.

Podstawowe zasady profilaktyki wszawicy to stała systematyczna kontrola czystości skóry i włosów, którą wykonują rodzice lub opiekunowie i natychmiastowa likwidacja gnid i wszy w przypadku ich zauważenia.

W takiej sytuacji rodzice powinni również poinformować rodziców wszystkich dzieci, z którymi miało ono kontakt. Pomoże to w likwidacji ogniska wszawicy i zapobiegnie nawracającemu wzajemnemu zakażaniu się dzieci.


Przewodniczący Rady Rodziców PSP nr 10 w Opolu

* Opracowano na podstawie informacji ze strony Ministerstwa Zdrowia

Wszystkich uczniów interesujących się Opolem i posiadających wiedzę o naszym mieście zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie: „Odkryj foto – zgadnij, co to”, realizowanego na stronie internetowej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 10 im. Henryka Sienkiewicza w Opolu.

Informacje ogólne

Celem konkursu jest popularyzacja aktywnego wypoczynku oraz pogłębienie wiedzy o naszym mieście. Konkurs polega na prawidłowym podaniu nazwy obiektu, ulicy lub placu, który będzie przedstawiony na fotografii.

Co tydzień będzie publikowane na stronie internetowej PSP 10 nowe zdjęcie – wybrany element obiektu Opola. Trzy pierwsze osoby, które odgadną, co to za obiekt i gdzie on się znajduje, oraz wyślą prawidłową odpowiedź na adres e-mail: a.pankow@psp10opole.pl, otrzymają nagrodę.

Laureaci poszczególnych cotygodniowych odsłon mogą ubiegać się o nagrodę główną i tytuł Odkrywcy Opola. Konkurs będzie trwać od listopada do grudnia 2017 r. W grudniu zostanie wyłoniony laureat międzyszkolnego konkursu.

Regulamin konkursu „Odkryj foto – zgadnij, co to”

 1. Konkurs organizowany jest przez:
  Publiczną Szkołę Podstawową nr 10 im. Henryka Sienkiewicza w Opolu ulica Wróblewskiego 7, adres e-mail: a.pankow@psp10opole.pl,
 2. Celem konkursu jest: propagowanie aktywnego wypoczynku oraz zainteresowanie uczestników konkursu tematyką związaną z naszym miastem.
 3. Konkurs polega na odgadnięciu, co przedstawia fotografia zamieszczona w zakładce Konkurs fotograficzny „Odkryj foto – zgadnij, co to” na stronie szkoły PSP nr 10,
 4. Konkurs rozpocznie się 6 listopada 2017 r. o godzinie 10.00 i będzie trwał do 1 grudnia 2017 r. do godz 16.00.
 5. W każdym tygodniu, począwszy od 9 października, zamieszczone zostanie jedno zdjęcie.
 6. W czasie trwania konkursu zdjęcia będą zamieszczane na stronie internetowej o godzinie 10.00 w każdy poniedziałek (06.11, 13.11, 20.11, 27.11) i będą pozostawać na niej przez tydzień, aż do godziny 10.00 następnego poniedziałku.
 7. Każde zdjęcie oznaczone będzie numerem (od I do IV).
 8. Odpowiedzi dotyczące kolejnych zdjęć należy przesyłać przez cały tydzień, w którym zdjęcie będzie zamieszczone na stronie internetowej.
 9. Odpowiedzi (np.: „Zdjęcie I – Ratusz miejski ul. Rynek, Opole”) należy nadsyłać jedynie drogą elektroniczną na adres e- mail: a.pankow@psp10opole.pl, wraz z umieszczonym w temacie maila słowem „Konkurs”, podając numer zdjęcia, którego dotyczy odpowiedź, imię nazwisko, klasę, szkołę oraz numer telefonu w celach kontaktowych.
 10. Ostateczny termin nadsyłania odpowiedzi na kolejne pytanie to odpowiednio: 13.11, 20.11, 27.11 do 01.12 2017 r.
 11. Osoba nadsyłająca odpowiedź konkursową wyraża zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu swoich danych osobowych (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami).
 12. Każdego tygodnia autorzy trzech pierwszych poprawnych odpowiedzi zostaną nagrodzeni upominkami oraz będzie publikowana informacja na stronie szkoły, kto zdobył nagrodę.
 13. Nadesłanie odpowiedzi jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 14. Nagrody dla laureatów prześlemy pocztą w terminie 10 dni od daty ogłoszenia wyników każdego etapu. Koszty przesyłki ponosi organizator.
  Istnieje także możliwość osobistego odbioru nagród w siedzibie
  Publicznej Szkoły Podstawowej nr 10 im Henryka Sienkiewicza w Opolu ul. Wróblewskiego 7, po uprzednim skontaktowaniu się z organizatorem – Anna Pańków numer kontaktowy: 503 757 654.

Organizator
Anna Pańków

Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas III szkół podstawowych województwa opolskiego.

Patronat honorowy objęli Marszałek Województwa Opolskiego oraz Prezydent Miasta Opole, a patronat medialny Radio Opole.

Organizatorzy:

 1. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10 im. Henryka Sienkiewicza w Opolu,
 2. Akademia Logicznego Myślenia i Matematyki,
 3. Rada Dzielnicy Szczepanowice-Wójtowa Wieś.

Zachęcamy chętne szkoły do uczestnictwa w konkursie, który odbędzie się 11.04.2017 r.

Celem inicjatywy jest m.in. pobudzanie aktywności twórczej i rozwijanie wyobraźni dzieci, rozbudzanie zainteresowań sztuką oraz bogactwem technik plastycznych.

W każdym z 4 etapów przedsięwzięcia uczestnicy mają za zadanie samodzielne wykonanie jednej pracy w podanej technice plastycznej.

W pierwszym etapie uczestnicy konkursu przedstawiali dowolny zaobserwowany jesienią fragment otoczenia, posługując się tylko pastelami.

Konkurs to część pięcioletniego projektu „Szerokie Horyzonty”. Ponad 300 uczestników, prawie 20 szkół i 37 laureatów.

W Nadleśnictwie Opole podsumowano 29.09.2016 r. wojewódzki konkurs plastyczny dla szkół podstawowych pod tytułem „Cztery pory roku”, zorganizowany przez naszą szkołę, we współpracy z Radą Dzielnicy Szczepanowice-Wójtowa Wieś.

Konkurs był objęty honorowym patronatem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, Prezydenta Miasta Opola i Radia Opole.

Każdy rok będzie poświęcony innemu zagadnieniu związanemu z osobowością. Podsumowaliśmy rok inteligencji przestrzennej, a kolejne lata dotyczą talentów logiczno-matematycznych, muzycznych, językowych i ruchowych.

Konkurs „Cztery pory roku” przebiegał w czterech etapach i dwóch kategoriach – indywidualnej i grupowej. Każdy uczestnik/grupa uczniów brała udział we wszystkich etapach konkursu. Tematyka prac obejmowała przedstawienie zmian w otaczającej przyrodzie w różnych porach roku. Każda pora roku była wykonana inną techniką.

Poniżej prace tych najwytrwalszych, prawdziwych obserwatorów przyrody, których prace zachwyciły pomysłowością, oryginalnością i zastosowaniem różnorodnych technik plastycznych.

Laureatom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

OLYMPUS DIGITAL CAMERA