Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10 im. Henryka Sienkiewicza w Opolu oraz Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Opolu zapraszają naszych uczniów do udziału w konkursie plastycznym:

„TOZ NADAL POTRZEBUJE WSPARCIA!
ZAADOPTUJ ZWIERZAKA I STWÓRZ MU KOCHAJĄCĄ RODZINĘ”

Chętni uczestnicy proszeni są o wykonanie pracy plastycznej dowolną techniką, na kartce A4, a następnie przesłanie prac wraz z kartą zgłoszeniową umieszczoną w załączniku w terminie do 31.05.2020 r. pocztą na adres Szkoły lub drogą elektroniczną na adres: h.klys@psp10opole.eu

W zależności od wybranej formy wysłania – liczy się data stempla pocztowego lub data wiadomości wysłanej.

Koordynatorem konkursu są:

  1. Pedagog szkolny Halina Kłyś
  2. Członkowie szkolnego Koła Przyjaciół TOZ w Opolu – klasa VIb

Szczegóły oraz plakat konkursu w załącznikach.

Lista dzieci zakwalifikowanych – dotyczy kandydatów spoza obwodu PSP 10 – zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w holu. W związku z ograniczonym dostępem na teren szkoły dostaną Państwo ponadto informację o zakwalifikowaniu na podane we wnioskach adresy mailowe.

Po otrzymaniu tej informacji rodzice zobowiązani są do złożenia – zgodnie z przepisami – w dniach 18-20 maja (do godz. 15.00) oświadczenia woli – w załączniku.

Podpisane przez obojga rodziców oświadczenia można:

  • złożyć osobiście w sekretariacie w godz. 8.00-12.00 lub
  • przesłać odręcznie podpisane oświadczenie w formie skanu/zdjęcia na adres: sekretariat@psp10opole.eu

Dzieci z obwodu PSP 10 przyjmowane są z urzędu i nie jest wymagane złożenie dodatkowych oświadczeń.

25 maja ostateczna lista przyjętych zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń, a rodzice dzieci przyjętych otrzymają potwierdzenie drogą mailową.

Rekrutacja do kl. I Publicznej Szkoły Podstawowej nr 10 im. Henryka Sienkiewicza w Opolu

na rok szkolny 2020/2021

Szanowni Państwo!

Informujemy, że pierwszy etap rekrutacji do kl. I został – zgodnie z harmonogramem – zakończony 24 kwietnia 2020 r. Dziękujemy za przesłane zgłoszenia oraz wnioski – zostały one zarejestrowane zgodnie z datą wpływu. W przypadku wątpliwości lub pytań będziemy się z Państwem kontaktować w sprawie weryfikacji przesłanej dokumentacji.

Dalsze postępowanie rekrutacyjne odbywa się w zgodnie z terminami i zasadami przedstawionymi w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Opola (w załącznikach). Uprzejmie prosimy o zaglądanie na stronę szkoły, gdzie będziemy zamieszczać kolejne informacje dotyczące dalszych etapów postępowania rekrutacyjnego.

W trosce o bezpieczeństwo danych informujemy, że listy dzieci nie będą udostępniane na stronie szkoły.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Opole w sprawie rekrutacji

Kryteria naboru

Terminy postępowania rekrutacyjnego

Terminy postępowania uzupełniającego