Obchody Dnia Bezpiecznego Internetu mają na celu przede wszystkim inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa online oraz promocję pozytywnego wykorzystywania Internetu.

Internet jest kopalnią wiedzy i rozrywki, jednocześnie nie można zapominać, że jest też źródłem niebezpieczeństw, przed którymi rodzic powinien chronić swoje dziecko.

Drogi Uczniu, droga Uczennico!

W czasie zajęć on-line warto pamiętać, że w wirtualnej przestrzeni nie jesteś sam – są tam również Twoi koledzy, koleżanki i nauczyciele. Oznacza to, że – tak jak w świecie rzeczywistym, w tradycyjnej szkole i na ulicy – należy przestrzegać kilku reguł:

 1. Zadbaj, by Twój wygląd był schludny. Piżama to niestosowny ubiór.
 2. Postaraj się, by otoczenie, w którym funkcjonujesz, było uporządkowane.
 3. Zwróć uwagę na kwestie techniczne. Sprawdź, jak działa Twoja kamera, słuchawki i mikrofon.
  Uprzedź domowników, że będziesz mieć zajęcia on-line, aby nikt Ci nie przeszkadzał. Upewnij się,
  że zawartość pulpitu Twojego komputera nadaje się do pokazania innym (udostępnianie pulpitu).
 4. Pamiętaj, że w spotkaniu on-line nie mogą brać udziału rodzice ucznia ani osoby postronne, z wyłączeniem sytuacji wymagających pomocy w obsłudze technicznej danego połączenia.
 5. Jeśli udostępnisz link do zajęć osobie postronnej, nauczyciel oraz uczestnicy spotkania mają obowiązek zerwać połączenie, a prowadzący zajęcia – poinformować o sytuacji dyrektora szkoły.
 6. Pamiętaj, że wykorzystywanie i upublicznianie wizerunku każdej osoby, w tym Twojego kolegi/koleżanki, a także nauczyciela bez ich zgody jest łamaniem prawa.
 7. Nie zapominaj, że to nauczyciel prowadzi lekcję, więc nie przysługują Ci prawa organizatora spotkania. Nie usuwaj zatem nikogo, nie blokuj, nie wyciszaj.
 8. Nie graj w czasie lekcji, ponieważ w ten sposób nie okazujesz szacunku nauczycielowi ani pozostałym uczestnikom spotkania, działasz również na swoją szkodę. Nie udostępniaj również pozostałym uczniom ekranu z treściami niezwiązanymi z lekcją.
 9. Pamiętaj, że czat, udostępniony przez nauczyciela w trakcie lekcji, nie jest miejscem na poboczne, niezwiązane z treścią zajęć komentarze lub linki. Unikaj podobnych komentarzy również w dyskusji organizowanej w czasie zajęć.
 10. W czasie lekcji obowiązuje zasada wzajemnego szacunku:
  słuchamy osoby mówiącej,
  zgłaszamy chęć odpowiedzi,
  nie przerywamy sobie nawzajem,
  odnosimy się do siebie kulturalnie,
  dajemy sobie prawo do popełnienia błędu – bez krytyki, wyśmiewania, i nieprzyjemnych uwag.
 11. Nie zapominaj, że przerwa śródlekcyjna nie zwalnia uczniów z kulturalnego zachowania.

W lekcji organizowanej wirtualnie funkcjonujemy tak, jak w życiu realnym – szanujemy innych ludzi, respektujemy ich prawo do wyrażania tego, co myślą i jakie poglądy prezentują.
Mamy te same obowiązki i te same prawa.

Do Polski choinkę przynieśli niemieccy protestanci na przełomie XVIII i XIX wieku. Została rozpropagowana w zaborze pruskim przez żołnierzy i urzędników. Jak czytamy w „Encyklopedii staropolskiej” Zygmunta Glogera, stało się to między rokiem 1795 a 1806. W Polsce niezbyt chętnie włączano choinkę do tradycji świątecznych, ponieważ przywieźli ją Niemiec. 

Na wsi choinki pojawiły się dopiero w okresie międzywojennym, na początku w Polsce południowej i centralnie. Stopniowo wypierała tradycyjne polskie ozdoby jak wcześniej wspomnianą podłaźniczkę pochodzące ze słowiańskiego święta Szczodrych Godów.