W trosce o bezpieczeństwo uczniów naszej szkoły i ich rodzin oraz w ramach przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronowirusa – zgodnie z rekomendacją Prezydenta Miasta Opola i w porozumieniu z organem prowadzącym – dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 10 im. Henryka Sienkiewicza w Opolu zawiesza zajęcia dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńcze na okres od 12 do 25 marca 2020 r. W tym czasie szkoła będzie zamknięta, a dzieci pozostaną w domach pod Państwa opieką.

Ponadto informuję, że rodzicom/opiekunom prawnym przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy za okres nie dłuższy niż 14 dni (art. 4.1. Ustawy z dn. 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych; DzU z 2020 r., poz. 374). Na stronie ZUS znajduje się druk oświadczenia o dodatkowym zasiłku opiekuńczym.

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/…

Robert Nawrocki
Dyrektor PSP nr 10
im. Henryka Sienkiewicza w Opolu

W PSP 10 odbył się konkurs pt. „Jeden z dziesięciu” dla klas IV-VIII. Uczniowie odpowiadali na pytania o tematyce matematycznej.

Wszyscy dobrze się bawili i poszerzali swoją wiedzę, przysłuchując się pytaniom i poprawnym odpowiedziom. Uczniowie zdobyli punkty, które zostały doliczone do łącznej punktacji poszczególnych klas.

Szanowni Państwo!

Informujemy, że w związku z sytuacją epidemiczną w kraju w celu zminimalizowania zagrożenia zarażeniem, zgłoszenia do szkoły dzieci obwodowych oraz wnioski o przyjęcie do szkoły dzieci spoza obwodu wraz z oświadczeniami będziemy przyjmować wyłącznie drogą elektroniczną.
W tym celu zamieszczamy pliki w Wordzie z prośbą o ich komputerowe wypełnienie i odesłanie na adres: sekretariat@psp10opole.eu

Z chwilą, gdy szkoły zostaną ponownie otwarte i powrócą do zwyczajnego trybu pracy, rodzice zobowiązani będą do dostarczenia wydruku zgłoszeń i wniosków opatrzonych odręcznymi podpisami rodziców. Przesłanie zgłoszeń i wniosków będzie równoznaczne z ich rejestracją.

Przypominamy terminy rekrutacji:

  • zgłoszenia dzieci z obwodu – do 24 kwietnia, do godz. 15.00
  • wnioski o przyjęcie dzieci spoza obwodu – od 23 marca do 24 kwietnia (do godz. 15.00)

Zgłoszenie do szkoły – obwód
Oświadczenie absolwenta – rekrutacja spoza obwodu
Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa do szkoły – rekrutacja spoza obwodu
Oświadczenie o zamieszkaniu krewnych – rekrutacja spoza obwodu
Oświadczenie o zatrudnieniu w obwodzie – rekrutacja spoza obwodu
Wniosek – rekrutacja spoza obwodu