Gratulujemy Lenie Nowackiej z kl. 8a pierwszej lokaty na drugim etapie Wojewódzkiego Konkursu Polonistycznego, a Hani Kordek z kl. 8a zakwalifikowania się do ostatniego – trzeciego – etapu Wojewódzkiego Konkursu Biologicznego.

Obie dziewczyny zmierzą się z zadaniami etapu wojewódzkiego po feriach. Trzymamy kciuki!

https://www.kuratorium.opole.pl/wp-content/uploads/2023/02/lista-osob-zakwalifikowanych-do-iii-etapu-bez-danych-2223.pdf

https://www.kuratorium.opole.pl/wp-content/uploads/2023/01/lista-uczniow-zakwalifikowanych-do-publikacji23.pdf

Rekrutacja do kl. I Publicznej Szkoły Podstawowej nr 10 im. Henryka Sienkiewicza w Opolu

na rok szkolny 2020/2021

Szanowni Państwo!

Informujemy, że pierwszy etap rekrutacji do kl. I został – zgodnie z harmonogramem – zakończony 24 kwietnia 2020 r. Dziękujemy za przesłane zgłoszenia oraz wnioski – zostały one zarejestrowane zgodnie z datą wpływu. W przypadku wątpliwości lub pytań będziemy się z Państwem kontaktować w sprawie weryfikacji przesłanej dokumentacji.

Dalsze postępowanie rekrutacyjne odbywa się w zgodnie z terminami i zasadami przedstawionymi w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Opola (w załącznikach). Uprzejmie prosimy o zaglądanie na stronę szkoły, gdzie będziemy zamieszczać kolejne informacje dotyczące dalszych etapów postępowania rekrutacyjnego.

W trosce o bezpieczeństwo danych informujemy, że listy dzieci nie będą udostępniane na stronie szkoły.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Opole w sprawie rekrutacji

Kryteria naboru

Terminy postępowania rekrutacyjnego

Terminy postępowania uzupełniającego