Z ogromną radością informujemy, iż Olgierd Piotrowski, uczeń klasy 8a, po raz kolejny wykazał się ogromnym talentem sportowym. Tym razem wywalczył Puchar Polski w Teakwondo Olimpijskim, zajmując 2 miejsce.

Serdecznie gratulujemy Olkowi i życzymy kolejnych sukcesów!

Według informacji podanych przez OKE wyniki egzaminu ósmoklasisty szkoły mają otrzymać
30 lipca. Zapraszamy po odbiór zaświadczeń 31 lipca 2020 r., tj. w piątek, w godz. 9.00-14.00. Prosimy o zabranie własnych długopisów. Na terenie placówki obowiązuje również dezynfekcja rąk i zasłanianie nosa i ust.

Zapraszamy rodziców uczniów przyszłych klas I Publicznej Szkoły Podstawowej nr 10 im.
Henryka Sienkiewicza w Opolu na spotkanie informacyjne z dyrekcją Szkoły, które odbędzie się
9 lipca 2020 r. o godz. 17.00 na sali gimnastycznej.

Ze względów bezpieczeństwa prosimy o przybycie jednego opiekuna danego dziecka, a także
o przestrzeganie ogólnie przyjętych zasad reżimu sanitarnego (maseczki, rękawiczki, dystans społeczny).


Jednocześnie informujemy, że spotkanie rodziców i uczniów z wychowawcami klas odbędzie się
w drugiej połowie sierpnia, jeżeli sytuacji epidemiologiczna na to pozwoli – o terminie powiadomimy później poprzez stronę internetową szkoły oraz pocztę elektroniczną.

Lista dzieci zakwalifikowanych – dotyczy kandydatów spoza obwodu PSP 10 – zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w holu. W związku z ograniczonym dostępem na teren szkoły dostaną Państwo ponadto informację o zakwalifikowaniu na podane we wnioskach adresy mailowe.

Po otrzymaniu tej informacji rodzice zobowiązani są do złożenia – zgodnie z przepisami – w dniach 18-20 maja (do godz. 15.00) oświadczenia woli – w załączniku.

Podpisane przez obojga rodziców oświadczenia można:

  • złożyć osobiście w sekretariacie w godz. 8.00-12.00 lub
  • przesłać odręcznie podpisane oświadczenie w formie skanu/zdjęcia na adres: sekretariat@psp10opole.eu

Dzieci z obwodu PSP 10 przyjmowane są z urzędu i nie jest wymagane złożenie dodatkowych oświadczeń.

25 maja ostateczna lista przyjętych zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń, a rodzice dzieci przyjętych otrzymają potwierdzenie drogą mailową.

Z pewnością nie ma gotowej recepty, by w obliczu realnego zagrożenia życia i zdrowia nas wszystkich i naszych bliskich wyeliminować z naszego myślenia lęki. Można je złagodzić i spróbować nad nimi troszkę zapanować. Jedną z instytucji, które udzielają wskazówek o tym, w jaki sposób działać i myśleć, aby nie nakręcać swojego stresu jest Centrum Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej. Ośrodek zaleca:

–  podejść do problemu zadaniowo, aby mieć poczucie kontroli,
–  myśleć tylko o tym, na co mamy wpływ,
–  nie martwić  się na zapas tym, co się jeszcze nie wydarzyło,
–  odświeżać strony z informacjami nie częściej niż dwa razy dziennie,
–  sprawdzać tylko rzetelne źródła, nie szukać  emocjonalnych informacji,
–  nie angażować się w rozmowy „nakręcające” niepokój,
–  wykorzystać czas spędzony w domu na rozwój swoich zainteresowań, naukę  czegoś nowego,  czytanie książek, oglądanie  filmów,
– odwoływać się do  humoru, który rozładowuje niepotrzebne napięcie,
–  nie unikać  rozmów z bliskimi, telefoniczne kontaktować się ze znajomymi.

Szanowni Państwo,

sytuacja, w której się znaleźliśmy, jest niewątpliwie ekstremalna. Wymaga od nas wszystkich  wzajemnego wsparcia. Stwórzmy  najbliższym i znajomym możliwość opowiedzenia o swoich problemach, a zarazem udzielajmy im  informacji istotnych dla rozwiązywania tych problemów. Słuchajmy się nawzajem, dodawajmy sobie otuchy. Bądźmy „blisko” siebie i darzmy się zaufaniem. Akceptujmy własne uczucia i uczucia innych.  Wszystko to pozwoli nam stawić czoła nawet najtrudniejszym przeciwnościom.

Gdy minie kryzys, wyjdziemy z tej sytuacji bogatsi i silniejsi psychicznie, czego życzę nam wszystkim.

Pozdrawiam

Halina Kłyś

Otrzymaliśmy informację, że Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna zmieniła formy pracy i  kontaktu z klientami oraz zawiesiła spotkania diagnostyczno-terapeutyczne i konsultacyjne, przebiegające
w bezpośrednim kontakcie z dziećmi i uczniami, rodzicami i nauczycielami. Poradnia zawiadamia również, że w sytuacjach, gdy uprawnia do tego zgromadzona dokumentacja, wydaje opinie i orzeczenia w trybie zaocznym. 

Przekazujemy Państwu również komunikat, że specjaliści Poradni pozostają do dyspozycji osób potrzebujących wsparcia, informacji, porady czy konsultacji.  Od godziny 8:00 do godziny 15:00  można uzyskać pomoc:

  • telefonicznie:
  • 77 454 92 16-17 oraz 519 833 408 – sekretariat
  • 510 766 752 – dyżur psychologa
  • 510 766 753 – dyżur pedagoga
  • 510 501 334 – dyżur logopedy
  • mailowo: sekretariat@mppp.opole.pl (sekretariat przekieruje mail do odpowiedniego specjalisty lub dyrektora).
  • z wykorzystaniem komunikatorów internetowych.

Decyzję o uruchomieniu wsparcia poprzez połączenie wideo (SKYPE, SIGNAL) podejmuje każdorazowo, za porozumieniem prawnego opiekuna dziecka/ucznia, specjalista Poradni, wyłącznie, gdy w jego ocenie forma ta stwarza warunki do efektywnej pomocy.