Zapraszamy rodziców uczniów przyszłych klas I Publicznej Szkoły Podstawowej nr 10 im.
Henryka Sienkiewicza w Opolu na spotkanie informacyjne z dyrekcją Szkoły, które odbędzie się
9 lipca 2020 r. o godz. 17.00 na sali gimnastycznej.

Ze względów bezpieczeństwa prosimy o przybycie jednego opiekuna danego dziecka, a także
o przestrzeganie ogólnie przyjętych zasad reżimu sanitarnego (maseczki, rękawiczki, dystans społeczny).


Jednocześnie informujemy, że spotkanie rodziców i uczniów z wychowawcami klas odbędzie się
w drugiej połowie sierpnia, jeżeli sytuacji epidemiologiczna na to pozwoli – o terminie powiadomimy później poprzez stronę internetową szkoły oraz pocztę elektroniczną.

Nic dwa razy się nie zdarza i nie zdarzy. Z tej przyczyny…, mimo że żegnamy dziś kolejny rocznik, który opuszcza mury naszej szkoły, to przecież jesteście wyjątkowi – takich uczniów jak Wy nie było
i nie będzie w naszej szkolnej społeczności.

Za Wami 8-letnia już historia radości, nadziei – czasem zawiedzionych, małych porażek, ale także drobnych i wielkich sukcesów – każdego z Was na miarę jego możliwości, zdolności, wysiłku i… szczęścia.
Tak jest właśnie w życiu, a przecież te 8 lat spędzonych w Publicznej Szkole Podstawowej nr 10
w Opolu to ponad połowa Waszego piętnastoletniego życia! To tu stawialiście pierwsze kroki samodzielności, tu zawieraliście przyjaźnie, tu uczyliście się obowiązku i tu wreszcie otrzymaliście podstawową wiedzę i kompetencje do otwarcia kolejnego etapu wykształcenia.

Kiedy wstąpiliście w progi szkoły 1 września 2012 roku – onieśmieleni, niepewni – wydawało się, że droga przed Wami jest tak długa, że niemal nie ma końca, a na niej piętrzą się niezliczone trudności; jak w wierszu Leopolda Staffa:

Nie wierzyłem 
Stojąc nad brzegiem rzeki, 
Która była szeroka i rwista, 
Że przejdę ten most, 
Spleciony z cienkiej, kruchej trzciny 
Powiązanej łykiem. 
Szedłem lekko jak motyl 
I ciężko jak słoń, 
Szedłem pewnie jak tancerz 
I chwiejnie jak ślepiec. 
Nie wierzyłem, że przejdę ten most, 
I gdy stoję już na drugim brzegu, 
Nie wierzę, że go przeszedłem.

Na ostatnim etapie tej drogi, nie dość, że konieczny był większy wysiłek (jak to pod szczytem), to jeszcze przedziwny rok 2020 zafundował Wam (i nam) kształcenie na odległość… Ale wspólnymi siłami udało nam się przejść ten most: zdaliście egzaminy i jesteście ABSOLWENTAMI PSP 10
w Opolu; tu, na drugim brzegu, widać już tylko szerokie łąki wakacyjnego odpoczynku i dalekie pola Waszej nowej przygody z kolejnym etapem kształcenia.

Kochani! Porzucając bezpowrotnie w murach tej szkoły dzieciństwo, odważnie rozwińcie skrzydła młodości! Przed Wami śmiałe cele – jak uczy Adam Mickiewicz, więc odwiążcie liny, porzućcie bezpieczną przystań. Macie sporo do zrobienia, by świat pozmieniać.

Z uśmiechem Was żegnamy i życzymy szczęścia podczas lotu!

Wspaniałe zaangażowanie uczniów naszej szkoły w akcję wspierania bezdomnych zwierząt oddaje treść artykułu w „Nowej Trybunie Opolskiej” zatytułowanego: Uczniowie z Opola promują adopcję bezdomniaków. Wspiera ich opolski TOZ.
To właśnie dzięki staraniom dziewcząt i chłopców z klasy VI b udało nam się stworzyć w szkole Koło Przyjaciół TOZ w Opolu. Pomysłowość, entuzjazm i aktywność uczniów wspomaga opolski oddział Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Opolu. Szczegóły − w elektronicznym wydaniu dziennika NTO:
https://opole.naszemiasto.pl/uczniowie-z-opola-promuja-adopcje-bezdomniakow-wspiera-ich/ar/c1-7767016

Wakacje, to najtrudniejszy czas dla zwierząt. Są takie sytuacje i miejsca,w których zwierzęta nie powinny się nigdy znaleźć, a jednak latem zauważa się ich znacznie więcej. Dzięki inspektorom
i wolontariuszom Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Opolu każdego dnia udaje się uratować życie wielu zwierząt.

Ale to tylko początek. Dalej nie jest wcale łatwiej… Potrzebny jest zwyczajny dach nad głową
i wyżywienie. To najpilniejsze z potrzeb, które należy zaspokoić, by zwierzęta z godnością poczekały na kochający dom. Członkowie szkolnego Koła Przyjaciół TOZ w Opolu serdecznie proszą
o udzielenie pomocy małym czworonogom poprzez tymczasową adopcję lub karmę, której potrzebujemy wręcz w nieograniczonej ilości. Zachęcamy oczywiście do adopcji zwierząt na stałe. Pamiętajmy, że każde stworzenie, bez względu na wiek, zasługuje na szczęście.

Każdego, kto zechce pomóc, prosimy o kontakt z opolskim oddziałem TOZ pod adresem elektronicznym:
opole@toz.pl lub pod numerem telefonu: 77 441 02 25.

Udostępniamy Państwu zdjęcia zwierzaków, które oczekują pomocy:

Poniżej linki o współpracy Towarzystwa z Kołem Przyjaciół TOZ w Opolu:

https://pl-pl.facebook.com/TOZOpole/photos/a.165812233466941/2653113928070080/?type=3&__tn__=-R

https://www.facebook.com/TOZOpole/photos/a.726981434016682/2920514021330068/?type=3&__tn__=-R

Zapraszamy do udziału w wojewódzkim konkursie plastycznym organizowanym przez Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu.

Celem konkursu jest:

  1. stworzenie elementarza z zakresu bezpieczeństwa, przeznaczonego dla uczniów rozpoczynających naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej,
  2. upowszechnianie wśród uczniów klas I-II wiedzy o bezpieczeństwie osobistym oraz kształtowanie umiejętności przewidywania zagrożeń,
  3. promowanie wizerunku policjanta jako osoby przyjaznej, a w sytuacjach naruszenia prawa, stanowczej wobec osób zachowujących się niewłaściwie.

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas I-II szkół województwa opolskiego.

Tematyka prac plastycznych (do wyboru):

  1. Moja bezpieczna droga do szkoły.
  2. Jestem ostrożny wobec nieznajomych.
  3. Bezpieczne zabawy w domu.
  4. Jak bezpiecznie spędzam czas na wsi.

Pracę wraz z oświadczeniem rodzica/opiekuna prawnego uczestnika Konkursu należy w wersji elektronicznej przesłać w terminie do 21 czerwca 2020 roku na adres: konkurs.plastyczny@op.policja.gov.pl

W załączeniu Regulamin Konkursu wraz z oświadczeniem rodzica.

W związku z zakończoną rekrutacją do klasy pierwszej na rok szkolny 2020/2021 informujemy,
że wszystkie dzieci z obwodu zostały z urzędu przyjęte do klasy pierwszej, natomiast dzieci spoza obwodu zostały zakwalifikowane i po potwierdzeniu woli złożonym przez rodziców przyjęte do klasy pierwszej.


Rodzice kandydatów spoza obwodu zostaną poinformowani indywidualnie drogą elektroniczną
o przyjęciu do szkoły.