MIEJSKA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA W OPOLU ZAPRASZA

Informujemy, że specjaliści Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Opolu w Miejskim Centrum Wspomagania Edukacji w Opolu przy ul. Powstańców Śląskich 19 są dostępni w dniach i godzinach ustalonych zgodnie z poniższym harmonogramem:

Zachęcamy Państwa, by przed zgłoszeniem dziecka do Poradni, skorzystać z możliwości konsultacji ze specjalistami w przypadku pytań i wątpliwości, dotyczących rozwoju dziecka, potrzeby uzyskania wskazówek co do dalszego postępowania z dzieckiem, zarówno formalnego jak i praktycznego (oczywiście w zakresie zadań Poradni).