MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

W tym roku w naszej szkole zorganizowane zostały pogadanki oraz zajęcia warsztatowe.
Celem zajęć było przybliżenie uczniom problemów i wyzwań,  z jakimi mierzą się osoby
z niepełnosprawnościami.  

W klasie I b zaprezentowano uczniom bajkę pod tytułem „Załoga naprzód”, której zadaniem jest oswajanie dzieci z tematem niepełnosprawności, traktowanej jako naturalny element otaczającego nas świata. Animacja jest rodzajem podróży, w której dzieci, wcielając się w różne postaci zwierząt, wykorzystują swoje talenty, aby osiągnąć cel wyprawy. Film zainicjował dyskusję o tym, jak wygląda współdziałanie z osobami  z niepełnosprawnościami w przestrzeni szkolnej i pozaszkolnej.

W klasie II a uczniowie wysłuchali krótkiego opowiadania  pod tytułem „Jaśka pierwszy dzień w szkole”  oraz poznali różne rodzaje niepełnosprawności. Wspólnie zaśpiewali piosenkę Majki Jeżowskiej „Dłonie”. Na koniec każdy przyczepił do tablicy kolorową dłoń,  na znak integracji z uczniami z niepełnosprawnościami.

W klasie III a natomiast, uczniowie doświadczali, w jaki sposób poznają i odbierają świat osoby z niepełnosprawnością ruchową oraz wzrokową oraz wypowiadali się na temat przeżyć, które zgromadzili w trakcie zabaw i ćwiczeń. Jednym z zadań, z jakimi się zmierzyli nasi trzecioklasiści był spacer po sali i korytarzu szkolnym z opaską na oczach, a także rozpoznawanie smakowanych owoców, w ten sam sposób – z zakrytymi oczami. W następnym ćwiczeniu odgadywali losowane przedmioty, ukryte w worku. Zmagania te przybliżyły uczniom potrzeby osób niewidzących, ze szczególnym wskazaniem na ciszę, bowiem szum i hałas przeszkadzają im w prawidłowym funkcjonowaniu. Uczniowie i uczennice zmierzyli się również z trudnościami
i ograniczeniami osób z niepełnosprawnością ruchową – budowali wieżę z kloców, mając na dłoniach grube, zimowe rękawice, a także podjęli się namalowania obrazka farbkami za pomocą ust, a nie rąk, jak zwykli to czynić.  W ten sposób, nie tylko wyzwolili w sobie kreatywność i innowacyjność, jakiej na co dzień nie doświadczają, ale też uświadomili sobie, że niepełnosprawność wymaga więcej zaangażowania, wysiłku i determinacji.

Cała akcja zorganizowana została w tym roku pod hasłem „Każdy inny, wszyscy równi”.