Zajęcia z tyflopedagogiem…

Na zajęciach został wykorzystany Light Box, czyli podświetlany stolik, który stosujemy w terapii dzieci słabowidzących jak również wykorzystanie programu mTalent .

Light Box służy rozwijaniu umiejętności widzenia dzieci słabowidzących: pobudza świadomość światła, koloru, obiektów…, pomaga rozwijać koordynację wzrokowo-ruchową. Poprzez zastosowanie stolika w warunkach całkowitego lub częściowego zaciemnienia sali, redukujemy otaczające dziecko bodźce wzrokowe, a wspomagamy skupianie wzroku na prezentowanych obiektach.