Zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty…

Od 8 lipca 2022 roku absolwenci Publicznej Szkoły Podstawowej nr 10 im. Henryka Sienkiewicza w Opolu mogą pobierać w sekretariacie szkoły zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty.

Uczniowie szkoły uzyskali średnie wyniki znacznie powyżej średniej dla innych szkół w Polsce, województwie i samym Opolu (z języka angielskiego średni wynik w regionie to 66%, z języka polskiego – 58%, z języka niemieckiego – 57%, a z matematyki – 55%, natomiast średnie wyniki szkół Opola to odpowiednio – język angielski 76%, język polski – 64%, z język niemiecki – 62% i matematyka – 66%.


Uczniowie szkoły z obu klas uzyskali:


– z języka polskiego średnio 68% możliwych do zdobycia punktów (miasto: 64%),
– z języka angielskiego odpowiednio 79% (miasto: 66%)
– aż 78% z matematyki (miasto: 66%).


Szczególnie ten ostatni wynik jest imponujący – jest to najwyższa średnia wśród opolskich szkół publicznych (podobnie jak w roku 2020, 2021 – podczas pierwszego egzaminu ósmoklasisty w 2019 r. uczniowie szkoły uzyskali 2. miejsce w Opolu).


Te bardzo wysokie wyniki świadczą o ciężkiej i dobrze wykonanej pracy zarówno przez uczniów, ich rodziców, jak i przez nauczycieli. Gratulujemy wszystkim, jednocześnie życząc udanych wakacji, a naszym absolwentom dodatkowo zdobycia wcześniej wymarzonego miejsca w szkole ponadpodstawowej.


DYREKCJA PSP 10


Szczegółowe dane statystyczne dotyczące tegorocznego egzaminu ósmoklasisty można znaleźć pod linkiem:
Egzamin ósmoklasisty | Wrocław – Okręgowa Komisja Egzaminacyjna (oke.wroc.pl)