Witaj na stronie Szkolnego Doradcy Zawodowego!

ZGŁOŚ SIĘ DO SZKOLNEGO DORADCY ZAWODOWEGO!
Doradca zawodowy – mgr Dominika Komar zapraszam do kontaktu po przez e-mail: d.komar@psp10opole.eu

DORADCA ZAWODOWY

to osoba udzielająca pomocy, w formie grupowych i indywidualnych porad zawodowych,
młodzieży i osobom dorosłym w wyborze zawodu, kierunku kształcenia i szkolenia, uwzględniając ich możliwości psychofizyczne i sytuację życiową a także potrzeby rynku pracy oraz możliwości systemu edukacyjnego, współpracując z rodzicami i nauczycielami w procesie orientacji zawodowej uczniów oraz wykorzystując w tym celu wiedzę o zawodach, znajomość psychologicznych
i pedagogicznych technik, diagnozę rynku pracy oraz techniczne środki przekazywania informacji zawodowej.

WAŻNE LINKI DLA UCZNIÓW, RODZICÓW I NAUCZYCIELI W RAMACH DORADZTWA ZAWODOWEGO