Jesienne kodowanie – zajęcia świetlicowe

Podczas zajęć dzieci utrwaliły znajomość jesiennych barw oraz doskonaliły orientację w przestrzeni i spostrzegawczość. 

Uczniowie z dużą przyjemnością wykonywali powierzone im zadania. Zajęcia te sprawiły im dużo radości. Z pewnością po raz kolejny wezmą udział w akcjach związanych z kodowaniem. Rezultat ich pracy przedstawiamy poniżej.