Projekt edukacyjny dla uczniów szkół podstawowych Aglomeracji Opolskiej – “Tłumaczymy żywioły”

 Celem projektu jest nowatorskie wsparcie rozwoju nauczania w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych i kompetencji kluczowych poprzez współpracę między szkołami podstawowymi aglomeracji Opolskiej oraz Miejskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Opolu.

Zajęcia prowadzone będą metodą eksperymentu , w ramach kół pn.”Żywioły”.
Ponieważ naturalna cechą dziecka jest ciekawość, jak również potrzeba zdawania pytań, chęć poznawania otaczającego świata, więc uczniowie na zajęciach będą: doświadczać, badać, mierzyć, wykonywać obliczenia, ale także rozwijać myślenie twórcze poprzez rozwiązywanie łamigłówek, krzyżówek, rebusów.

W ramach projektu zorganizowane będą dla uczniów:

  • zajęcia rozwijające umiejętności prezentacji i komunikacji, pracy zespołowej oraz kompetencji kluczowych w formie video-konferencji
  • zajęcia “Bezpieczny w sieci” z zakresu TIK i cyberprzestrzeni
  • zajęcia rozwijające zainteresowania przedmiotami matematyczno-przyrodniczymi i metodą eksperymentu w Centrum Nauk Przyrodniczych
  • zajęcia matematyczno-przyrodnicze realizowane metodą eksperymentu w ramach szkolnych kół pn. “Żywioły”.
  • wyjazdy do ciekawych Miejsc Edukacji Bezpośredniej (poza Opole)
  • udział w wyjazdowych targach branżowych dla uczniów klas VII i VIII
  • event naukowy