Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2021/2022

Wykaz dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2021/2022:

15 października 2021 r. (piątek)
12 listopada 2021 r.
(piątek)
7 stycznia 2022 r.
(piątek)
2 maja 2022 r.
(poniedziałek)
24-26 maja (wtorek-czwartek) – egzamin ósmoklasisty
17 czerwica 2022 r.
(piątek)

W powyższych dniach szkoła zapewnia uczniom opiekę.