Nabór wniosków stypendialnych „Wspieramy najlepszych IV”

Uprzejmie informuję, że Zarząd Województwa Opolskiego w dniach od 13 – 24 września br. ogłasza nabór wniosków do programu stypendialnego Wspieramy najlepszych IV na rok szkolny 2021/2022, realizowanego w ramach Poddziałania 9.1.5 RPO WO 2014-2020.

W związku z tym w załączniku zamieszczone zostało pismo w przedmiotowej sprawie.