Powiadomienie o zamiarze przekształcenia Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Opolu poprzez zmianę siedziby

W związku z zamiarem przekształcenia z dniem 1 lutego 2022 r. Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Opolu poprzez zmianę siedziby zamieszczamy kopie uchwał Rady Miasta Opola w przedmiotowej sprawie.