HARMONOGRAM ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO 2020/2021


Na zakończenie roku szkolnego zapraszamy Wszystkich Uczniów.

W związku z sytuacją epidemiczną na zakończeniu roku szkolnego nie będzie obecnych rodziców dzieci.OdziałSalaWejście do szkoły
8:00IaSala 34Wejście główne

IbSala 36Wejście główne

IIIaSala gimnastycznaWejście do sali gimnastycznej

IIIbSala gimnastycznaWejście do Sali gimnastycznej

IVaSala 31Wejście przy sekretariacie
9:00IIaSala 33Wejście główne

IVbSala 10Wejście główne

VaSala 5Wejście przy sekretariacie

VIbSala 25Wejście główne

VIIaSala 6Wejście przy sekretariacie
10:00VIaSala 4Wejście główne
10:00VIIbSala 28Wejście przy sekretariacie

VIIIaSala gimnastycznaWejście od sali gimnastycznej

VIIIbSala gimnastycznaWejście główne