Międzyszkolny Konkurs Pięknego Pisania „Kaligrafek”

Zachęcamy do udziału w Międzyszkolnym Konkursie Pięknego Pisania „Kaligrafek”. Laureaci otrzymają pamiątkowe dyplomy i atrakcyjne nagrody.
Wyróżnione prace będą wyeksponowane na wystawie w Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu
(szczegóły w regulaminie).

Przesyłamy 2 załączniki:

  1. regulamin, karta zgłoszenia
  2. zgoda rodziców, prawnych opiekunów.

Wzory tekstów dla grup i karty konkursowe będą dostępne w Wydziale Oświaty od 01.06.2021r.

Joanna Kot
Organizator z PSP 21