Dzień Mamy

Dziękujemy za każdy spędzony
wspólnie dzień, za pokazywanie świata, za uczenie bycia odważnym, wolnym i otwartym na innych.

Dziś nasze serca mówią: dziękuję Mamo za Twa miłość.
Ona pozostanie jak światło na całe nasze życie!!!