Dzieci w wirtualnej sieci – broszura MEiN na temat bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Internecie

Żeby skutecznie zadbać o bezpieczeństwo młodych internautów niezbędna jest wiedza na temat
tego w jaki sposób korzystają oni z Sieci oraz jaka jest ich opinia i doświadczenia związane z
zagrożeniami online.


Zjawisko cyberprzemocy najkrócej definiuje się jako przemoc z użyciem technologii informacyjnych
i komunikacyjnych. Technologie te to głównie Internet oraz telefony komórkowe. Część definicji ogranicza stosowanie terminu cyberbullying czy cyberprzemoc wyłącznie do przemocy rówieśniczej, inne nie stawiając ograniczeń wiekowych, niewątpliwie jednak najczęściej terminów tych używa się wyłącznie w kontekście przemocy wśród najmłodszych.

Poniżej w załączniku przedstawiamy broszurę MEiN Jak chronić dziecko przed zagrożeniami cyfrowego świata,
w której znajdą Państwo odpowiedzi na pytania:

  • Jak rozpoznać, czy moje dziecko jest uzależnione od smartfona?
  • Jak sprawdzić, czy moje dziecko gra za dużo?
  • Jak chronić dziecko przed internetową pornografią?
  • Jak pomóc dziecku radzić sobie z zagrożeniami wirtualnego świata?
  • Jak przeprowadzić cyfrowy detoks?