Nauczanie hybrydowe dla klas IV-VIII w Publicznej Szkole Podstawowej nr 10 im. Henryka Sienkiewicza w Opolu w dniach 17-28 maja 2021 roku

Klasy I-III kontynuują nauczanie stacjonarne w szkole na dotychczasowych zasadach


Poniedziałek, wtorek, środa – 17-19 maja 2021 r.

W szkole lekcje stacjonarnie:

 • kl. VIa – s. 4
 • kl. VIb – s. 25
 • kl. VIIa – s. 6
 • kl. VIIb – s. 28

Nauka zdalna:
kl. IVa, kl. IVb, kl. V, kl. VIIIa, kl. VIIIb.

Konsultacje dla klasy VIIIb:
jak dotychczas w środę (19 maja 2021 r.)


Czwartek, piątek, poniedziałek – 20-21 i 24 maja 2021 r.

W szkole lekcje stacjonarnie:

 • kl. IV a – s. 6
 • kl. IV b – s. 28
 • kl. V – s. 4

Nauka zdalna:
kl. VIa, kl. VIb, kl. VIIa, kl. VIIb, kl. VIIIa, kl. VIIIb.

Konsultacje dla klasy VIIIa:
jak dotychczas w piątek (21 maja 2021 r.)


Wtorek, środa, czwartek – 25-27 maja 2021 r.
Egzamin ósmoklasisty (dni wolne od zajęć dydaktycznych dla klas I-VII)


Piątek – 28 maja 2021 r.

W szkole lekcje stacjonarnie:

 • kl. VIIa – s. 6
 • kl. VIIb – s. 28
 • kl. VIIIa – s. 25
 • kl. VIIIb – s. 4

Nauka zdalna:
kl. IVa, kl. IVb, kl. V, kl. VIa, kl. VIb.


Wszystkie klasy pracują zgodnie z obowiązującym dotychczas planem zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych!