Wirtualny Dzień Otwarty w Zespole Szkół Budowlanych w Opolu

Ósmoklasisto zapraszamy Cię oraz Twoich rodziców na Wirtualny Dzień Otwarty ZSB Opole!

Dołącz do nas w dniu 12.05 od 17.00 do 18.00 – https://www.zsbopole.pl/rekrutacja-2021-2022/

Podczas Wirtualnego Dnia Otwartego będziesz mógł:

• zapoznać się z oferowanymi zawodami: Technik aranżacji wnętrz-Tylko u nas!, Technik architektury krajobrazu, Technik budownictwa,
• spotkać się ze swoimi przyszłymi nauczycielami przedmiotów zawodowych,
• zdobyć wiele informacji o naszej szkole i zasadach rekrutacji;
• porozmawiać z uczniami naszej szkoły.

Aby dołączyć do spotkania kliknij w link:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a3048670d919c4101a0db08a6a49e44f2%40thread.tacv2/1620311192677?context=%7b%22Tid%22%3a%2248548147-85cb-4988-b1d1-900122c0c657%22%2c%22Oid%22%3a%2234d818da-73b5-495e-83f0-31e72c8cf0bf%22%7d


Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o jednym z naszych kierunków Branżowej Szkoły I Stopnia nr 5 oraz uzyskać
informacje na temat praktyk?

Dołącz do nas w dniu 13.05 od 17.00 do 18.00.

Podczas Wirtualnego Dnia Otwartego będziesz mógł:

• spotkać się ze swoimi przyszłymi nauczycielami przedmiotów zawodowych,
• zdobyć wiele informacji o naszej szkole i zasadach rekrutacji;
• porozmawiać z uczniami naszej szkoły,
• uzyskać informacje dotyczące praktyk od kierownika kształcenia praktycznego.

Aby dołączyć do spotkania kliknij w link:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a3048670d919c4101a0db08a6a49e44f2%40thread.tacv2/1620311732911?context=%7b%22Tid%22%3a%2248548147-85cb-4988-b1d1-900122c0c657%22%2c%22Oid%22%3a%2234d818da-73b5-495e-83f0-31e72c8cf0bf%22%7d