Zespół Szkół Mechanicznych w Opolu

Pragniemy zaprosić na naszą stronę internetową szkoły http://www.zsm.opole.pl obejmującą zawartymi informacjami całą pracę szkoły.

Szczególnie polecamy informacje o rekrutacji do Publicznego Technikum im. rtm. W. Pileckiego Nr 4
oraz Branżowej Szkoły I stopnia Nr 2, zamieszczone w zakładce
Rekrutacja: http://www.zsm.opole.pl/rekrutacja/ oraz w załączonej ulotce informacyjnej.

Jeśli Ósmoklasiści wyrażą chęć spotkania się z nami na platformie MS Teams prosimy o informację na adres mailowy: rekrutacja@zsm.opole.pl

W przypadku jakichkolwiek pytań czy wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny: +48 77 454 38 50.